Joukolla kouluttautuminen on oiva keino vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria

Tämän päivän työelämä vaatii jatkuvaa uusien asioiden ja taitojen oppimista. Kehittyvä mieli on perusedellytys nykyajan työelämässä toimimiselle. Olemme Foibekartanossa jälleen aloittaneet innostavan monimuotoisen oppisopimuskoulutuksen ja havainneet sen luontevaksi keinoksi vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja osaamisen kasvattamista.

Laakereilleen ei voi jäädä makaamaan. Vaivannäkö itsensä kehittämisessä kannattaa, sillä mieli pysyy virkeänä ja työn merkityksellisyys kasvaa, kun pääsee muokkaamaan omaa työn tekemisen tapaa mielekkääseen suuntaan.  Olemme vuosien varrella kouluttautuneet Foibekartanolla laajalla rintamalla tuotekehitykseen ja johtamiseen useissa koulutusaalloissa. Näissä oppisopimuskoulutusryhmissä kaikki opiskeluun liittyvä tehdään omassa työssä kokeilukulttuurihengessä asukkaiden kanssa.

Aloitimme jälleen hiljattain uuden oppisopimuskoulutuksen 16 Foibekartanolaisen kanssa Keudan ja Rastorinstituutin mahdollistamana. Oppisopimuskoulutuksessa käsitellään uuden työn teemojen kautta työn ja yhteisön kehittämistä. Samassa ryhmässä opiskelevat suorittavat kukin joko yritysjohtamisen, lähiesimiehen tai tuotekehittäjän tutkinnot. Erilaista osaamista omaavien yhdessä opiskelu on osoittautunut erinomaiseksi ja innostavaksi tavaksi vahvistaa yhteisöä. Osaaminen saadaan virtaamaan ja ymmärrys toisen osaamisalueista lisääntyy. Yhdessä kouluttautuminen antaa selvästi hyvät raamit asukaskokemukseen perustuvaan ajatteluun ja pakottaa testaamaan miten Foibekartanon arvot toimivat käytännössä. 

Oppisopimuskoulutusten hankkeiden teemat nousevat suoraan asukkaiden ja työntekijöiden yhteisestä arjesta. Hanketöissä eri alojen osaajat työstävät aihetta yhdessä omista näkökulmistaan käsin. Yhdessä tekeminen lähentää ihmisiä ja tuo iloa tekemiseen. Kehittymisestä ja osaamisesta huolenpitäminen on arvokasta jokaisen työntekijän oman kasvun kannalta ja ajatellen asukkaiden hyvän elämän mahdollistumista ja myös yhteiskunnallisessa mielessä.  Kouluttautumalla työntekijäjoukolla kannamme Foibekartanolla kortemme kekoon yhteisen hyvän edistämiseksi ja vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseksi.  

Hyvän elämän koordinaattori Eero Viljakainen ja hyvän elämän valmentaja, fysioterapeutti Jay Gonzalez istahtavat aurinkoiselle Kartanopaviljongin tanssilavalle pohtimaan kahvikupin ääreen yhteistä hanketta. Hanke liittyy ikäihmisen kaatumisen ennaltaehkäisyyn.

”Parasta koulutuksessa on eri osaajien yhteinen tekeminen. Kun jaetaan omaa osaamista ja ideoidaan yhdessä, opitaan samalla toisilta ja ennen kaikkea tutustutaan työkavereihin paremmin”, toteaa Eero.

Jay jatkaa projektin aiheen pohtimista: ”Hankkeemme aihe on kyllä todella tärkeä. Kaatumisvaaran taustalla on useita tekijöitä kuten ympäristö, jossa liikutaan, ja tärkeänä näyttäytyy vartaloa kannattelevien lihasten voima. Myös lääkityksen säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen ovat kaatumisvaaraan yhteydessä olevia tekijöitä.” Tästä hankkeesta saamme hyvää ymmärrystä ja osaamista kaikille, ja hanke on yksi keinoista löytää tapoja asukkaittemme elämän laadun parantamiseksi, summaa Eero.

Teksti: Ulla Broms, Foibekartanon toimitusjohtaja ja Tiina Suvanen, Foibekartanon kehitysjohtaja