Helpotusta työntekijöiden kesään – tilapäisen lastenhoidon järjestäminen Foibekartanolla kesällä 2022

Työyhteisössä, jossa työskentelee perheellisiä ihmisiä kaikkina vuorokauden aikoina vuoden jokaisena päivänä, on kesäisin omat haasteensa. Koska jokainen työntekijä ei voi olla samaan aikaan heinäkuussa lomalla, on osan työskenneltävä kesäisinkin. Kesä saattaa tuntua pitkälle, jos kotona on alakoululaisia lapsia, joilla on yli kahden kuukauden pituinen kesäloma. Omaa arkea saattaa sekoittaa myös se, että lapsen oma päiväkoti on kiinni ja hänet on vietävä hoitoon pitkien matkojen taakse.

Olimme Foibekartanolla miettineet jo pidemmän aikaa, miten voisimme helpottaa perheellisten työntekijöidemme kesäistä taakkaa. Viime syksynä keksimme, että voisimme järjestää kesällä 2022 kokeiluluontoisesti lastenhoitopalvelua tiloissamme. Selvitimme hyvissä ajoin alkuvuodesta 2022 kuinka moni työntekijöistämme tarvitsisi lapsilleen hoitoa heinäkuussa 2022. Kun lasten määrä oli tiedossa, lähdimme selvittämään minkä tyyppisestä lastenhoidosta tässä olisi kyse ja mitä reunaehtoja toiminnalle olisi. Olimme yhteydessä Vantaan varhaiskasvatuksesta vastaavaan henkilöön ja saimme selville, että meidän tarjoamaamme toimintaa kuvaisi parhaiten käsite tilapäinen lastenhoito. Työntekijöille maksuttoman tilapäisen lastenhoidon tarjoaminen ei myöskään vaarantaisi pienten lasten päiväkotipaikkaa.

Kun tarjoamamme lastenhoidon luonne ja lasten määrä olivat selvillä, lähdimme rekrytoimaan lapsille hoitajia. Kesän kokeilumme herätti sen verran myös talon sisällä innostusta, että eräs työntekijämme, jolla oli taustalla usean vuoden kokemus perhepäivähoitajana toimimisesta, ilmoittautui vapaaehtoiseksi lastenhoitajaksi. Kyseisestä työntekijästämme muodostuikin kokeilumme kantava voima. Hänen kokemuksensa ja sisäinen palonsa toivat oman leimansa lastenhoidon toteutukseen. Tämän vakituisen työntekijän kaveriksi heinäkuuksi palkattiin kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi kokeilumme toteutusta rikastutti se, että eräs varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija tuli suorittamaan Foibekartanolle vapaaehtoistyön kurssiaan. Vapaaehtoistyön kurssilla hän opetti lapsille muun muassa tunnetaitoja.  

Etunamme lastenhoidon järjestämisessä on se, että Foibekartanolla on hyvät puitteet. Pystyimme melko ketterästi järjestämään tilat lastenhoidolle sopiviksi. Tarvittiin vain tahtotilaa ja muutama Ikean reissu. Ulkoalueisiin ei tarvinnut erikseen panostaa, sillä ne ovat jo ennestään esteettömät ja turvalliset. Vihreä ja elävä pihapiiri tarjoaa lapsille elämyksiä myös eläinten muodossa, sillä Foibekartanolla asuu kanoja, kukko, lampaita, Belgian jättikaneja, kissa ja akvaariokaloja.  Vakituisten eläinten lisäksi Foibekartanolla vierailee säännöllisesti muun muassa koira- ja hevosvieraita.

Lastenhoidon käytännön toteutusta lähdettiin suunnittelemaan monialaisella porukalla. Toteutuksen suunnitteluun osallistui lastenhoitajien lisäksi Foibekartanon johtajia, Ravintola Flyygelin toiminnasta vastaava tiimivalmentaja, uimaopettajakoulutuksen omaava fysioterapeutti, tapahtumia ja toimintaa järjestävät Hyvän elämän koordinaattorit sekä kädentaitoihin erikoistunut artenomi. Tässä kohtaa on hyvä varmasti mainita, että monilla toteutuksen suunnitteluun osallistuvalla oli myös oma lehmä ojassa. Suunniteltiinhan tässä toimintaa joko omalle tai kollegan lapselle. Toteutusta suunniteltaessa huomioitiin myös lapsen näkökulma. Lähes valmista suunnitelmaa testattiin tilapäiseen lastenhoitoon osallistuvalla lapsella ja suunnitelmaa muokattiin hänen kommenttiensa perusteella.

Tilapäisen lastenhoidon kokeilu on ollut käynnissä nyt kohta kolme viikkoa. Lasten elämää on voitu seurata myös Foibekartanon Twitter-tililtä. Itse kokemuksesta ja sen herättämistä mietteistä kerromme lisää elokuussa kokeilun loputtua.

5 vinkkiä tilapäisen lastenhoidon järjestämiseen

1.       Selvitä lastenhoidon tarve

2.       Selvitä mitä reunaehtoja toiminnalle on

3.       Järjestä puitteet ja tee tarvittavat hankinnat

4.       Rekrytoi juuri oikeat henkilöt lastenhoitajiksi

5.       Ota asiakkaat mukaan suunnitteluun ja suunnitelkaa monialaisesti päivien kulku