Hyvää elämää ja elämäniloa henkilöstölle – hyvinvointia yhteisen toiminnan kautta

Lähdimme vuonna 2021 Foibekartanolla miettimään, että mitkä asiat vaikuttavat työntekijöidemme työhyvinvointiin. Kokoonnuimme monialaisella joukolla pohtimaan, että mitkä tekijät lisäävät työhyvinvointia. Keskustelussa päädyimme siihen, että työhyvinvointi ei ole irrallinen palikka, vaan osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämän oivalluksen myötä tuntui itsestään selvältä miettiä hyvinvointia laajasta näkökulmasta. Keskiöön nousi kysymys siitä, mitkä asiat lisäävät meidän jokaisen hyvinvointia ja jaksamista.

Hyvinvointia tarkasteltaessa on hyvä huomata, että hyvinvointi on käsitteenä varsin liukas. Tutkijoillakaan ei ole yksimielisyyttä siitä, miten hyvinvointi määritellään. Suomessa suositun sosiologi Erik Allardin määritelmän mukaan hyvinvointi on tila, jossa ihmisellä on mahdollisuus saada tyydytetyksi keskeiset tarpeensa. Allardin mukaan hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia ovat riittävä elintaso, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen.

Allardin ulottuvuudet mielessä lähdimme Foibekartanolla kokeilemaan maanantai-iltapäivien työajalla tapahtuvia, maksuttomia hyvinvointituokioita. Pilotti alkoi tammikuun loppupuolella (ma 24.1.2022) ja loppui kesäkuun puolenvälin jälkeen (ma 20.6.2022).  Mitä hyvinvointituokioissa sitten tehtiin? Kevään aikana joogasimme, tanssimme, vesijumppasimme ja puhuimme rahasta, ruoasta, paineensietokyvyn kehittämisestä sekä joustavasta asenteesta.  Näiden lisäksi harjoittelimme kolme kertaa kokeneiden kouluttajien johdolla itsepuolustusta. Kokemukset pilotista olivat innostavia ja ne kannustavat sekä jatkamaan että laajentamaan toimintaa. Syksyllä 2022 onkin tarkoitus hyvinvointi-iltapäivien lisäksi järjestää työntekijöille maksuttomasti joogaa joka keskiviikko ja kulttuurit tutuksi tuokioita kerran kuussa. Kulttuurit tutuksi tuokiossa ajatuksena on, että eri kulttuureista tulevat Foibekartanolla työskentelevät henkilöt esittelevät omaa kulttuuriaan.

Pohjimmiltaan Foibekartanon hyvinvointi-iltapäivissä, joogassa ja kulttuurit tutuiksi tuokioissa kyse on yhdessä tekemisestä, yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta. Yhteisen tekemisen kautta ja viettämällä aikaa yhdessä rakennamme Foibekartanosta vielä parempaa paikkaa asukkaiden lisäksi myös työntekijöillemme.

 

Teksti

Tiina Suvanen

Kehitysjohtaja