Foibekartanon henkilökunnan perheiden tilapäinen lastenhoitokokeilu toi iloa kartanon kesäpäiviin - Mitä opimme kokeilusta?

 

Heinäkuussa 2022 Foibekartanolla järjestettiin kokeiluluontoisesti tilapäistä lastenhoitoa työntekijöiden lapsille. Kesäisen lastenhoidon tarkoituksena oli tuoda helpotusta työntekijöiden arkeen. Kuukauden aikana lapsia oli kerrallaan paikalla enimmillään kymmenen ja lapset olivat iältään 2–9-vuotiaita.

Heinäkuun aikana lapset osallistuivat monipuolisesti Foibekartanon toimintaan. Lapset olivat mukana Kartanokarnevaaleissa, osallistuivat YouTube-jumppiin, kävivät päivittäin katsomassa kotieläimiä, keräsivät viinimarjoja yhteisöpuutarhasta, lauloivat ikäihmisille, järjestivät taidenäyttelyn, vierailivat Kotitalojen (tehostettua palveluasumista) asukkaiden luona ja leikkivät vesileikkejä lämminvesialtaassa.

Koska kyseessä oli kokeilu, sitä toteuttavat lastenhoitajat ohjattiin dokumentoimaan kuukauden kokemukset huolella. Kuukauden aikana opimme, että äänieristykseen on hyvä kiinnittää enemmän huomiota ja, että lasten ja heidän vanhempien on hyvä tehdä tutustumiskäynti tiloihin ennen hoidon aloittamista. Kokeilun aikana huomasimme myös sen, että kaikkien lasten ei välttämättä kannata osallistua kaikkiin tapahtumiin, jotta heillä on tarpeeksi aikaa lepoon ja vapaaseen leikkiin.  Kokeilun loppupuolella osasimmekin eriyttää toimintaa lasten yksilölliset tarpeet paremmin huomioiden. 

Erityisen ihanaa oli nähdä, miten lapset ja ikäihmiset toimivat yhdessä. Yhteinen tekeminen Foibekartanon elämyksellisessä arjessa oli luontevaa ja molemminpuolisesti antoisaa. Saimme huomata, että lapset suhtautuivat ikäihmisiin monessa mielessä aikuisia mutkattomammin ja aidommin. Ikäihmisten ja lasten välillä vallitsikin aito kiinnostus ja lämpö. Kuvaavaa oli, että heinäkuun lopussa lapset tunnettiin nimeltä ja heidän lähtiessään tuntui kuin jäljelle olisi jäänyt pieni tyhjiö.

Tilapäisen lastenhoitoon osallistuneiden lasten vanhemmilta saatiin kokeilusta erinomaista palautetta. Vanhemmat olivat mykistyneitä siitä, millainen kokemus heidän lapselleen tarjottiin. Voimme vaan kuvitella miltä ensi vuoden ilmoittautumislista näyttää, sillä useampi alun alkujaan kokeiluun hieman skeptisesti suhtautunut työntekijä on sanonut, että jatkossa hän tuo kyllä lapsensa Foibekartanolle hoitoon.