Kuoleman kohtaaminen

Mielestämme kuolema on luonnollinen osa elämää. Hyvään elämään kuuluu myös kuoleman kohtaamista ja kuolemaan valmistautumista.

Foibekartanolla kuolemaan kouluttaudutaan ja kuolemaan on mahdollista valmistautua ammattilaisen avustuksella. Kuoleman kohdatessa on mahdollista saada tukea ja Foibekartanolla voi järjestää muistojuhlan.

Foibekartanolla kouluttaudutaan kuoleman kohtaamiseen

Foibekartanolla hyvän elämän valmentajat (sosiaali- ja terveysalan osaajat) kouluttautuvat säännöllisesti saattohoitoon. Osaamista on hankittu joukolla muun muassa Terhokodista. Tälläkin hetkellä Foibekartanolla on hyvän elämän valmentajia, jotka täydentävät osaamistaan suorittamalla saattohoidossa toimiminen tutkinnon osaa. Ensi syksynä Foibekartanon osaaminen tulee kasvamaan kahdella kuolindoulalla, kun kaksi talon hyvän elämän valmentajaa aloittaa kuolindoulakoulutuksen.

Foibekartanolla nähdään, että vuorovaikutus on kaikki kaikessa. Kohtaamiset korostuvat erityisesti saattohoidon aikana ja kuoleman kohdatessa. Tästä syystä Foibekartanolla onkin panostettu vuorovaikutuskoulutukseen. Hyvänä esimerkkinä tämäntyyppisestä kouluttautumisesta toimii Vuorovaikutus asiakastyössä tutkinnon osan suorittaminen. Kyseisessä tutkinnonosassa vuorovaikutuksen ja asiakaspalvelun lisäksi opiskellaan suomen kieltä.

Joskus kuolemasta on vaikea puhua. Näitä tilanteita varten Foibekartanolla on kehitetty Hyvän elämän palvelutaloon (ympärivuorokautiseen asumispalveluihin) Kuoleman puheeksi ottaminen asukkaan ja läheisen kanssa- lomake. Hyvän elämän valmentajat ovat kouluttautuneet keskustelemaan kuolemasta lomaketta apuna käyttäen.

Kuolemaa käsitellään Foibe Akatemiassa

Kuolema-teemaa käsitellään Foibe Akatemiassa vuosittain. Tänä vuonna kuolemasta puhuttiin Hyvä elämä, hyvä kuolema- paneelikeskustelussa keskiviikkona 15.2. (Foibe Akatemia: Hyvä elämä ja hyvä kuolema, Jessika Luther ja Jaana Salmi - YouTube) Seuraavan kerran kuolema- teemasta puhutaan marraskuussa 2023 järjestettävässä kuolema- seminaarissa.

Puhu kuolemasta

Joskus kuoleman edessä kaipaa kuuntelijaa, tukijaa ja keskustelukumppania. Foibekartanolla on mahdollisuus keskustella kuolemasta, surusta ja kuolemaan valmistautumisesta Suomen ensimmäisen sertifioidun kuolindoulan Jessika Lutherin kanssa. Keskustelut kuolindoulan kanssa ovat luottamuksellisia. Myös kuolevan läheiset voivat käyttää kuolindoulan palveluita.

Kattavat hautaustoimistopalvelut yhteistyökumppanin kautta

Foibekartano tekee yhteistyötä hautaustoimisto Memor Designin (Hautaustoimisto Helsinki ja Lahti | Memor Design) kanssa. Memor Design neuvoo hautajaisvalmisteluissa ja järjestää hautajaisia tyylikkäästi ja hienotunteisesti.

Muistojuhlat Foibekartanolla

Foibekartanolla on mahdollista järjestää muistojuhlia. Foibekartanolta löytyy tilat niin pieniin kuin vähän suurempiinkin tilaisuuksiin. Tilaisuuksien tarjoilut järjestyvät myös Foibekartanon Ravintola Flyygelin kautta.

Tarkemmat tiedot tiloista ja tarjoiluista

Iida Tieketo
Ravintola Flyygelin Hyvän elämän ravintolapäällikkö
puh. 050 473 7536