Hyvän elämän palvelutalo

Kun avuntarve kasvaa, hyvä asumisvaihtoehto on koti Foibekartanon Hyvän elämän palvelutalossa. Siellä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen omaavat ammattitaitoiset Hyvän elämän valmentajat huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kyseessä on ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen.

Foibekartanon Hyvän elämän palvelutalo koostuu kolmesta eri kotitalosta. Asuntoon kuuluu oman huoneen ja kylpyhuoneen lisäksi olohuonemaiset yhteiset tilat, joissa eletään yhdessä arkea ja juhlaa. Elämykset, yhdessäolo ja erilaiset tekemiset ylläpitävät kuntoa ja hyvää mieltä. Vuorokausihintaan sisältyy hoito ja huolenpito, kaikki ateriat sekä monipuolinen, elämyksellinen ohjelma. Tämän lisäksi asunnosta maksetaan vuokraa. Vuokraan ja hoitoon on mahdollista saada Kelan tukia (http://www.kela.fi/elakelaiset).

Miten asumaan Foibekartanon hyvän elämän palvelutaloon?

Voit kääntyä oman tai läheisesi kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonnan puoleen. He selvittävät, onko sinulla tai läheiselläsi mahdollista palvelutarpeen arvioinnin perusteella saada koti Foibekartanon Hyvän elämän palvelutalosta. Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikäihmisen elämäntilanteen selvittämistä ja tuen sekä palvelujen tarpeen arviointia.

Vantaalaiset voivat päästä Foibekartanon Hyvän elämän palvelutaloon asukkaaksi Vantaan kaupungin seniorineuvonnan kautta. Päätös tuetun asumisen tarpeesta tehdään seniorineuvonnassa palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Asiakas tai hänen läheisensä voi esittää toiveen Foibekartanon Hyvän elämän palvelutaloon pääsystä, mikä otetaan huomioon päätöstä tehtäessä. 

Foibekartano laskuttaa asukkailta vain vuokran (n. 650 €/kk). Vantaan kaupunki laskuttaa asukkailta asiakasmaksun. Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 250,52 euroa. Jos suurempituloinen puoliso on asumisyksikössä, asiakasmaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Lisätietoa asiakasmaksuista (pdf).

Vantaan kaupungin seniorineuvonta: 
ma–pe klo 9–15
puh. 09 8392 4202
seniorineuvonta@vantaa.fi

Palvelusetelillä Foibekartanon Hyvän elämän palvelutaloon

Foibekartanon Hyvän elämän palvelutalo (ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) on Vantaan, Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupunkien palvelusetelituottaja. Kunnat hyväksyvät terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelin myöntämisen jälkeen asiakas voi itse valita kunnan hyväksymistä palvelutuottajista sen palvelutalon, johon hän haluaa asettua.

Mikä palveluseteli on?

Palveluseteli on kuntalaiselle annettu rahanarvoinen maksusitoumus. Kunta voi myöntää palvelusetelin asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella (SAS-arviointi). Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät oman kunnan tehostettuun asumispalveluun pääsyn kriteerit. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulotason mukaan. Palvelusetelin arvo on osuus, jonka kunta maksaa asiakkaan palvelusta Foibekartanolle. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusta on Foibekartanon hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Muista mahdollisista kustannuksista asiakas huolehtii itse.

Miten haen palveluseteliä?

Vantaalaiset seniorineuvonnasta:
ma–pe klo 9–15
puh. 09 8392 4202
seniorineuvonta@vantaa.fi
www.vantaa.fi/palvelusetelit

Helsinkiläiset seniori-infosta:
ma-pe klo 9-15
puh. 09 310 44556
seniori.info@hel.fi
www.hel.fi/sote/palveluseteli

Espoolaiset Nestorista, neuvontaa senioreille:
ma-pe klo 9–15
puh. 09 816 33 333
www.espoo.fi/nestori

Tamperelaiset Kotitorilta:
ma - pe klo 8.30 - 16.30 
puh. 03 5656 5700
www.tampereenkotitori.fi
kotitori@tampereenkotitori.fi
www.tampere.fi/liitteet/palveluseteli

Asukkaaksi Foibekartanon Hyvän elämän palvelutaloon omakustanteisesti

Foibekartanoon voi tulla asumaan myös itse maksavana asiakkaana. Tällöin palvelutarpeen kartoitus tehdään suoraan meillä asiantuntevan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen omaavien Hyvän elämän valmentajien toimesta.

Vuorokausihintaan sisältyy hoito ja huolenpito, kaikki ateriat ja monipuolinen, elämyksellinen ohjelma. Tämän lisäksi asunnosta maksetaan vuokraa. Omakustanteisesti yhteishinta sisältäen vuokran on noin 5950 euroa/kuukausi. Hinta ei sisällä lääkkeitä.

Mahdollisuutta tulla asumaan Foibekartanon Hyvän elämän palvelutaloon omakustanteisesti voit tiedustella:

Salla Seppänen 
Johtaja, Hyvän elämän palvelutalo
050 325 2373
salla.seppanen@foibekartano.fi