Taide ja kulttuuri kannattelee elämää

Hyvä elämä rakentuu monista tekijöistä. Kauniit ajatukset lisäävät myönteistä suhtautumista tulevaan ja esteettisesti viehättävät olosuhteet ylevöittävät mieltä. Mielen ylevöityminen auttaa kohottautumaan arkisen elämän tuolle puolelle. Siksi kulttuuri rikastuttaa elämää.

Ihminen on luova ja itseään ilmaiseva olento jokaisessa elämänkulkunsa vaiheessa. Taide ja kulttuuri ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Ikääntyvässä Suomessa kysymys kulttuurisista oikeuksista on entistä ajankohtaisempi. On oleellista rakentaa houkuttelevia reittejä luovuuden ja merkityksellisyyden äärelle.

Lukuisat tutkimukset osoittavat kiistatta, kuinka kulttuuriosallistuminen vahvistaa itsetuntoa ja ehkäisee ahdistuneisuutta ja masennusta. Esimerkiksi musiikki voi tukea muistisairaan kognitioita, sanallista ilmaisua ja omaelämäkerrallista muistia sekä lisätä vuorovaikutusta, turvallisuuden tunnetta ja kuulumisen kokemuksia.  

Kulttuurin avulla ikääntyvien ihmisten elämän olosuhteista on mahdollista rakentaa elämää kohottavia. Yksinäisyyden tunne saattaa poistua, kun eläytyy lukemansa kirjan sivuilla elämäänsä elävien ihmisten kokemusmaailmaan. Erilaiset taiteen muodot auttavat kokemaan elämää itselle uusilla tavoilla.

Taiteen, taidetoiminnan, luovuuden ja kulttuurin tuominen osaksi ikääntyvien ihmisten elämismaailmaa saa aikaan paljon hyvää. Eri taiteenalojen sekä sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja hyvinvointialojen yhteistyössä voi syntyä uudenlaisia, iäkkäiden ihmisten kulttuuriosallisuutta parantavia toimintatapoja. Parasta on jos ihmiset itse osallistuvat kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämiseen.

---

Teija Nuutinen, kulttuurihyvinvoinnin väitöstutkija, Itä-Suomen yliopisto

Arto O. Salonen, kestävän hyvinvoinnin professori, Itä-Suomen yliopisto