Julkaistu 10.3.2022

Vuorovaikutusta oppimassa Foibekartanolla - rohkeutta, ryhtiä ja itsevarmuutta  

Vuorovaikutus pitää kaiken olennaisen sisällään. Siihen perustuu koko ihmisten välinen kommunikaatio ja tekeminen. Vuorovaikutustaidoissa voi aina opetella paremmaksi, eikä kukaan tule siinä koskaan valmiiksi. Hyödymme kaikki hyvästä vuorovaikutuksesta niin omassa arjessamme, koulutuksessa kuin työelämässäkin. Hyvä vuorovaikutus kantaa eteenpäin, tuo uusia mahdollisuuksia ja vie onnistuessaan uutta hyvää kohti.

Foibekartanolla uskotaan vahvasti yhdessä tekemisen voimaan ja siihen, että ihmisten välinen luottamus syntyy arvostavassa vuorovaikutuksessa. Hyvät vuorovaikutustaidot antavat meille rohkeutta, ryhtiä ja itsevarmuutta. Luonteva vuorovaikutus mahdollistaa syvemmän yhteyden asiakkaiden ja työtovereiden kanssa ja rikastuttaa päivittäisten elämysten kokemista. Vuorovaikutustaitojen opetteluun pätee sama kuin oppimiseen ylipäätään, elämyksellinen heittäytyminen ja leikkimielisyys tukevat asioiden omaksumista. Parasta kuitenkin on olla ottamatta vuorovaikutusta liian vakavasti ja virheitä on turha pelätä. Eivätkös juuri mokat tuo väriä elämään.

Mitä tykkäsit koulutuksesta, Meri? kysyy Lani, hyvän elämän valmentaja

Vuorovaikutus asiakastyössä

Viisitoista innostunutta hyvän elämän valmentajaa (lähihoitajaa) aloitti 25.1.2022 koko kevään kestävät vuorovaikutusopinnot. Kevään aikana hyvän elämän valmentajat suorittavat oppisopimuksella Vuorovaikutus asiakastyössä -tutkinnon osan Vantaan ammattiopisto Variassa. Koulutus toteutetaan Foibekartanolla tiistaisin ja se tapahtuu työajalla.

Koulutuksen toteutus on suunniteltu yhdessä Varian sosiaali- ja terveysalan osaamispalveluesimiesten ja opettajien kanssa. Yhteistyö koulutuksen tarjoajan kanssa on ollut mutkatonta ja koulutuksen sisältö vastaa työpaikan todellisiin tarpeisiin.

Vuorovaikutus asiakastyössä on paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva valinnainen ammatillinen tutkinnon osa ja soveltuu kaikille vuorovaikutuksesta ja suomen kielen osaamisesta kiinnostuneille. Tutkinnon osan kouluttajana toimii hoitotyön opettaja yhdessä suomen kielen opettajan kanssa.  Tutkinnon osan tavoitteena on, että opiskelijat kartuttavat osaamistaan erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta, toimivat hyvällä palveluasenteella ja käyttävät suomen kieltä sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkinnon osaan sisältyy vuorovaikutuksen lisäksi alan perussanaston läpi käymistä, tiedonhakutaitojen vahvistamista ja palautteen keräämistä oman toiminnan kehittämiseksi.

Älypuhelin on hyvä apu vuorovaikutus- ja kieliopinnoissa

Vaivaa päin leikitellen

Miten hyvän elämän valmentajat ovat suhtautuneet alkaneeseen koulutukseen? Koulutus on otettu ilolla vastaan. Yllättävän monet ovat halunneet suorittaa kyseisen tutkinnon osan. Itse asiassa osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan ja osa halukkaista jäi odottamaan seuraavaa koulutusta. Innostunut hyvän elämän valmentaja kommentoi alkanutta koulutusta toteamalla: ”arvostan kun työnantaja haluaa tukea kielen oppimisessa. Tuli jo heti rohkeampi olo puhua suomea”.

On hyvä muistaa, että tutkinnon osan suorittaminen ei kuitenkaan ole mitään leikkiä ja letun syöntiä. Yksi haasteita pelkäämätön hyvän elämän valmentaja lohkaisikin: ”ei tämä nyt ihan helppoa ole, mutta tosi hauskaa meillä on.” ”Opettajat ovat mukavia ja rohkaisevia” kuului kommentti koulutuspäivän tauon aikana.

Vielä on matkaa jäljellä ennen kuin tutkinnon osa on valmis ja voidaan yhdessä juhlia lettukestien merkeissä. Sitä ennen nautitaan yhdessä opiskelusta ja vuorovaikutustaitojen hiomisesta käyttämällä kieltä rohkeasti ja monipuolisesti.

Kirjoittaja: Tiina Suvanen

Juttu julk<istu Koivukylän Lähisanomissa 2/2022