Julkaistu 17.3.2020

Hyvät läheiset ja vierailijat,

vierailut Hyvän elämän palvelutaloissa on toistaiseksi kielletty koronaviruksen torjumiseksi.

Hallitus linjasi 16.3.2020 seuraavasti:

  • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
  • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Hallituksen kaikki linjaukset 16.3.2020 koronavirustilanteen vuoksi tästä

Epäselvissä tilanteissa voitte olla yhteydessä läheisenne Kotitalon Hyvän elämän valmennuspäällikköön. Yhteystiedot