Julkaistu 14.3.2024

Tekoäly yrityksen muutosmatkana: strategiasta käytäntöön

Tekoälyn tuoma muutos ei ole pelkästään teknologinen harppaus, vaan se muuttaa tapaa, jolla yritykset toimivat, päätöksiä tehdään ja asiakaspalvelua tarjotaan.

Foibekartano, Vantaan Asolassa sijaitseva yksityinen ikäihmisten monimuotoisen asumispalvelun tarjoaja, on aloittanut merkittävän matkan kohti tulevaisuuden teknologiaa. Digitaalisuuden ja tekoälyn hyödyntäminen on ollut yrityksen strategian keskeinen osa. Yritys haluaa olla kehityksen kärjessä ja yhteisössä ajatellaankin, että Foibekartanolla tekoäly on hyvän elämän palveluksessa.

Foibekartanon päivittyvässä digi- ja AI-strategiassa korostetaan asiakastiedon suojausta ja eettisiä näkökohtia. Nämä seikat ovat erityisen tärkeitä sote-alalla, jossa asiakastiedon käsittely on aiheellisesti tiukasti säädeltyä. Lähestymistapa korostaa asiakkaan etujen suojelemista ja luo samalla mallin, jolla tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti.

Lue artikkeli loppuun tästä