Julkaistu 1.4.2021

Matkat ja tarinat kuuluville - ikäihmisten elämäntarinoita Foibekartanolta

Julkisuudessa ikäihmisiä käsitellään usein ulkopuolisuuden näkökulmasta, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien kautta. Foibekartanolla tämä asetelma on käännetty päälaelleen. Kerromme aktiivisesti yhteisömme arjesta sosiaalisessa mediassa ja tuotamme sisältöä asukkaiden kanssa. Kannustamme asukkaita somen käyttöön esimerkiksi tarjoamalla aktiivisesti digiopastusta. Uusimpana aluevaltauksena julkaisemme maalis-huhtikuun vaihteesta lähtien verkossa kuunneltavaa äänitallennesarjaa eli podcastia.

Foibekartanon asukas Pentti Sydänmaa valmistautumassa äänityksiin.

Aika matka -podcastissa kuullaan elämäntarinoita ikäihmisten itsensä kertomana. Podcastissa asukkaamme jakavat kuulijoille näkemyksiään hyvän elämän rakennuspalikoista, tulevaisuuden haaveita sekä muistelevat tarinoita ja mieleen painuneita sattumuksia elämän varrelta. Asukkaittemme kanssa keskustelemassa ovat vuorollaan Hyvän elämän valmennuspäällikkö Katri Mervilä-Puhakka, Hyvän elämän koordinaattori Eero Viljakainen ja talousjohtaja Timo Leivo. Haluamme tarjota rentoa viihdettä, mukavaa kuunneltavaa. Podcastin tekemiseen liittyy myös monia yllätyksellisiä ulottuvuuksia.

Podcastissa hyödynnämme Foibekartanolle tuttua ja tutkimuksissakin osoitettua tietoa muistelun tärkeydestä henkiselle hyvinvoinnille. Muistellessaan ihminen jäsentää kokemuksiaan ja sovittaa niitä yhteen nykyhetken kanssa. Muistelu on keino punoa omaa elämäntarinaa ja rakentaa ehyttä minäkuvaa. Parhaimmillaan muistelu auttaa tunnistamaan ja arvostamaan elämässä saavutettuja asioita ja näkemään tämän hetken merkityksellisenä.

Hyvän elämän koordinaattori Eero Viljakainen toimii yhtenä podcastin haastattelijoista.

Menneiden muistelu ei ole ainoastaan kertojan sisäinen prosessi. Muistelun kautta siirretään sosiaalista ja kulttuurista tietämystä ja perinteitä toisille. Ikäihmisten moninaisten elämäntarinoiden jakaminen on myös keino lievittää vanhenemiseen liittyviä ennakkoluuloja ja osoittaa, etteivät ikäihmiset ole homogeeninen ryhmä. Ikäihmisten joukko koostuu laajasta kirjosta erilaisuutta, ainutlaatuisuutta. Vanhaksi eläminen on lahja ja tarkoittaa lukuisia kiehtovia kokemuksia ja tarinoita!

On ilo saada kuuluville miten mainiota väkeä Foibekartanolla asuu - ja välittää samalla kuulijalle yhdessä tekemisen tunnelmaa.

Mikserin takana hyvinvointiteknologiaopiskelija Jasper Norring.

Teksti: Tiina Suvanen, Maria Paavolainen, Ulla Broms

Artikkeli on julkaistu Koivukylän Lähisanomissa 2/2021