Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta – Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen kartoitus

”Meidän kaikkien pitää vain pysyä mukana liikkeessä, vaikka sitten
tällaisen Palvelu-TV:n avulla. Ei pidä unohtua sohvan uumeniin.”

Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta
– Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen kartoitus
Sonja Iltanen, Elina Karvinen, Päivi Topo
ISBN: 978-952-7254-03-5 (PDF)
Ulkoasu ja taitto: Graafinen suunnittelu Pirjo Uusitalo-Aura
Copyright: Ikäinstituutti, Helsinki 2018
Lisätietoja:
www.voimaavanhuuteen.fi
Ikäinstituutti, puhelin 09 6122 160 / vaihde
www.ikainstituutti.fi

Linkki artikkeliin:

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/02/Virtuaalisesti-voimaa-vanhuuteen-raportti_www.pdf