Elämää Foibekartanolla hyvän elämän yhteisössä – Foibekartano Diakonia -lehdessä

Diakoniasäätiö Foibe eli Foibekartano sijaitsee Itä-Vantaalla Peijaksen sairaalan vieressä Asolassa. Foibekartanon päätalon valoisaan aulaan on kokoontunut suuri joukko kartanon väkeä ja muita seurakuntalaisia. Muutama koirakin on tullut mukaan pihamessuun. Rekolan seurakunnan papit Arto ja Ben käyvät läpi saarnaa ja messun kulkua. Asukkaat ja henkilökunta koristelevat elokuista pihan terassia kartanon puutarhasta kerätyin kukin ja kasvein. Kaikille avoin pihamessu järjestetään nyt jo kolmatta kertaa.

Pääosassa itse elämä

Foibekartanon alueella asuu monimuotoisesti lähes 300 iäkästä ihmistä. Kiinteistöjä hallinnoi Diakonisäätiö Foibe ja palveluista vastaa Foibe Oy. Alue on vehreä ja puistomainen, helppokulkuinen ja kannustaa liikkumaan  ja seuraamaan vuodenaikojen vaihtelua. Foibekartanon päätalo on suunniteltu yhteisöllisyyteen hyvinvointikatuineen uuden kaupunkikulttuurin malliin. Kantavana ajatuksena on yhteisön hyvinvointia lisäävä merkitys.

Valtaosa asukkaista asuu omatoimisesti vuokralla, ja reilu sata henkilöä Hyvän Elämän Palvelutalon kotitaloissa (ns. tehostettu palveluasuminen), joissa tukea on saatavilla vuorokauden jokaisena hetkenä Hyvän Elämän valmentajilta. Hyvän Elämän valmentajat ovat koulutettuja sote- ammattilaisia. Omatoimisesti vuokralla asuvat voivat tulla Hyvän Elämän kotipalveluiden asiakkaiksi, ja heillä ovat tukena ja apuna Hyvän Elämän valmentajat.

Kunkin asukkaan päivään rakennetaan yhdessä asukkaan mieltymysten mukainen luonteva rytmi. Foibekartanolla eletään vain yhtä prosessia, ja se on elämä itse. Päivässä on yhteistä tekemistä, odotettavia asioita, kohtaamisia, mukavia pieniä arjen elämyksiä ja vuodenaikoihin liittyviä tapahtumia ja juhlia. Asukkaita kannustetaan ja houkutellaan mukaan yhteisöön aamiaiselle, lounaalle ja aamujumppaan, mukaan ulkotöihin, sunnuntaimessuun ja mm. Foibe Akatemiaan. Kotitaloista tullaan valmentajien kanssa päivittäin lounaalle Ravintola Flyygeliin.

Hyvän Elämän valmentajilla on aikaa asukkaiden kanssa päivän askareisiin, harrasteisiin ja yhteiseen olemiseen. Yhdessä huolehditaan kartanon kotieläimistä, käydään kaupassa, tehdään valmisteluja syntymäpäiväkahveja varten tai katsellaan tablettitietokoneelta eilisen sukulaisvierailun valokuvia. Hyvän Elämän valmentajat ovat aina valmiina auttamaan asukkaita sairaanhoidollisissa tarpeissa.

Foibekartano on yhteisöllisyyttä luontevasti tukeva ja haluttu kohtaamispaikka myös ulkopuolisille. Hyvinvointihotelli ja moderni Hyvän Elämän kotipalvelujen yhteisökonsepti tuovat uusia asiakkuuksia ja virkistävät ja vahvistavat yhteisöä. Eri sukupolvet kohtaavat mm. lasten lauluhetkien, esitysten ja yhteisen joulukuusen koristelun merkeissä, vauvauimareiden kohtaamisissa, kesällä yhteisökasvimaalla ja kotielämiä ihastelemaan tulevien lapsiperheiden muodossa. Kuntouimarit, fysio-, jalkaterapia- ja kampaamoasiakkaat koostuvat sekä kartanon väestä että talon ulkopuolelta palveluja ostamaan saapuvista ja kartanovieraista.

 

Helmi ja Irma pääsiäistunnelmissa.

Vanha ihminen saa näkyä

Avun tarpeesta huolimatta pääosassa on elämä itse, kullekin oman näköi
nen. Elämään kuuluu läheisyys, yhteisöön kulumisen tunne, tila hengellisille asioille ja elämän rosoisuudelle. Hyvään elämään kuuluvat odotettavat asiat. Jokainen hetki ja kohtaaminen ovat tärkeitä. Yhteisön kuntouttava voima on oleellista oivaltaa. Olemme havainneet, että vuorovaikutuksen lisääntyessä asukkaat ovat saaneet takaisin elämänilon ja halun lähteä liikkeelle ja kiinnostus asioita kohtaan on herännyt uudelleen. ”Koen olevani paremmassa kunnossa nyt kuin 15 vuotta sitten tänne muuttaessani, totesi Toini eräänä päivänä spontaanisti.

 


Tämä on se koti, johon tahdon asettua loppuelämäkseni. Onnellisena.


 

Ikäihminen tietää itse omat toiveensa ja tarpeensa – tehtävämme on kuitenkin rohkaista jokaista myös kohti uutta. Kannustamme tuttujen asioiden pariin, uusiin aluevaltauksiin ja elinpiirin pysymiseen laajana. Elinpiirin laajuudella on tutkimuksissa havaittu olevan myönteinen yhteys elämänlaatuun. Foibekartanolla maatöistä mielellään kartanokoira Maisan kanssa huolehtiva Jaakko toteaakin: ”Jos ei 87-vuotiaana saa mitään oikeaa työtä tehdä, sitä jää petin pohjalle ja se on menoa se!” – Välillä kunniatehtävämme on kulkea rinnalla elämän viimeisinä päivinä, istua vieressä ja pitää kädestä kiinni. Kaikki tunneskaalat ja moninaiset elämän vaiheet kuuluvat rikkaana osana hyvään elämään.

Henkilökunnan ja asukkaiden digiaktiivisuus ja somenäkyvyys ovat
esimerkillisellä tasolla. Kartanolla videoidaan ja valokuvataan paljon. Kuvaamme tilaisuudet Periscope-lähetyksenä, jotta myös niillä, jotka eivät pääse osallistumaan, on mahdollisuus seurata tapahtumaa ja kokea itsenä osaksi yhteisöä. Asukkaiden läheiset seuraavat mielellään kartanon tapahtumia twitterin ja Periscopen välityksellä. Vanha ihminen saa näkyä, ja näin kartanon elämä ja myös vanhustyö tehdään näkyväksi. Yhdessä opetellaan digitaitoja, ja olemme huomannet digiaktiivisuuden olevan yksi tärkeä yhteisöä lujittava tekijä. Valokuvat ovat oiva keskustelun, itsensä toteuttamisen ja muistelun väline, ilon tuottaja. – Ajatuksena on, että kukaan ei jäisi yksin vaan tulisi tutuksi toisten kanssa ja jokaisella olisi rinnalla kulkija, ja siksi erilaista tukea on tarjolla kaikille halukkaille.

Itseohjautuva yhteisöllisyys

Asukkaat järjestävät itseohjautuvasti tapahtumia ja toimivat tilaisuuksien juontajina. Tietoisesti mahdollistamme kohtaamisia, joissa syntyy positiivinen verkosto, vuorovaikutuksen kenttä. Päätalon aulan helppokäyttöiset jukebox ja jättitabletti ovat kovassa käytössä päivittäin. Myös kahdet kangaspuut ovat aktiivikäytössä. Asukkaat käyvät keskustelua taideteoksista, joista osa vaihtuu väliajoin. Aamupäivisin on päätalon aulassa kaikille avoin tuolijumppa, jonka näkee Periscope-lähetyksenä missä päin maailmaa vain. Asukkaat organisoivat viikoittain mm. raamattupiiriä, käsityökerhoa, englannin keskusteluryhmää, Foibekartanon Kajauttajien kuoron harjoituksia ja ystäväpiiriä ja päivittäin kokoontuvia keskustelu- ja pelitapaamisia. Yhden asuintalon alakerrassa kokoontuu viikoittain naapurikerho, johon koko kartanon väki on tervetullut. Perjantain kartanosauna ja sen jälkeen yhdessä juodut saunakahvit ovat hyvä hetki koota viikon tapahtumat yhteen.

Kartanolla hengellisyys näkyy kaikessa yhdessä tekemisessä, yhteisissä aterioissa, toisista välittämisessä. Asukkaat voivat tavata sielunhoidollisissa keskusteluissa Rekolan seurakunnan pappia ja diakonia. Sairaalapappi tulee tarvittaessa tueksi murroskohdissa ja erityisesti elämän viimeisinä päivinä. Kuukausittaiset sunnuntaimessut ovat tulleet jäädäkseen. Niille on ollut selvästi kova tarve. Hartauksia järjestetään tarvittaessa ja varsinkin pääsiäisenä ja jouluna. Ehtoollinen on mahdollista saada myös omassa kodissa. Hengellisten laulujen ryhmä on kaikkien suosima hetki kerran kuukaudessa, ja lähetyspiiri kokoontuu puolivuosittain papin johdolla.

Elämää ympäri vuoden

Vuodenajat tapahtumineen rytmittävät elämää Foibekartanolla. Elokuussa vietettiin Sadonkorjuujuhlaa jo neljättä kertaa asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa nauttien yhteisökasvimaan antimista. Kesällä vietettiin Kakku- ja hattujuhlaa kesäkauden alkajaisiksi maistellen asukkai
den leipomia kakkuja koreat hatut päässä. Vappu otettiin yhdessä vastaan ilmapallojen, siman ja tippaleipien kera. Juhannusta tanssittiin haitarin soidessa, ja helteistä kesää juhlittiin kartanokarnevaaleissa hattaroiden ja samban merkeissä.

Itsenäisyyspäivää viettiin neljättä kertaa komeasti, perinteisesti ja iloisesti. Juhla on muiden uusien perinteiden ohella osoittautunut hyvin tärkeäksi ja toivotuksi. Mannerheiminkin saimme vieraaksemme taitavan näyttelijän muodossa, ja yhteistyökumppanimme jakoi kunnianosoituksia veteraaneillemme. Kartanolla on aktiivinen veteraanin ja lottien ryhmä kumppaneinamme veteraanijärjestöt ja maanpuolustuskorkeakoulu. Uusi vuosi otettiin vastaan tanssin pyörteissä.

Myös joulu ja kesä ovat tärkeää ja vilkasta yhteisen tekemisen ja tapahtumien aikaa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta viettää joulua tai kesää läheisten kanssa, ja siksi Foibekartanolla eletään täyttä elämää ympäri vuoden.

Yhteinen tahtotila ja uuden työn kulttuuri

Olemme rakentaneet toimintamme yhteisölliseksi ja asukaskokemukseen perustuvaksi, saavutettavaksi ja hyvää elämää kunnioittavaksi. Kulttuurimuutokselle on ollut oleellista selkeä, helposti sisäistettävä visio, josta syntyy välittömästi mielikuva tahtotilasta: ”Tämä on se koti, johon tahdon asettua loppuelämäkseni. Onnellisena.” Jokaisen kartanolla työskentelevän ja kumppanin on tärkeää ymmärtää, että tämä on asukkaiden koti ja kokea taustalla olevat arvot omikseen. Tästä pidämme kiinni.

Toimintaa ovat olleet tukemassa laajat koulutukset ja halu avoimeen keskustelukulttuuriin. Olemme muodostaneet kehittäjäorganisaation ja ottaneet tinkimättömästi käyttöön uuden työn toimintatapoja. Suuri osa henkilökunnasta on kouluttautunut erilaisilla erikoisammattitutkinnoilla, ja olemme jälleen aloittamassa tuoretta, useista tutkinnoista koostuvaa vastuulliseen yhdessä oppimiseen perustuvaa koulutusta. Esimiestehtävissä olevien kouluttautumiseen, kehittämistoimintaan ja yrittäjähenkiseen ajatteluun olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota.

Mukavuusalueen ylittämiseen kannustamisella olemme havainneet aikaansaatavan valloittavan hyviä asioita. Koska oivaltavimpia ja hienoja asioita ei tehdä yksin, olemme aktiivisesti verkostoituneet ja hankkineet uusia kumppaneita erilaisista edelläkävijäkouluttajista, säätiöistä, yrittäjistä, järjestöistä, taiteilijoista, asiantuntijoista ja työvoimahallinnon osaajista.

Foibekartanolla työskentelee noin 100 henkilöä. Koska toiminta on uuden työn kulttuurin mukaista ja monimuotoista, monissa rooleissa tapahtuvaa, on arvokasta, että henkilöstössä on erilaisten elämän osa-alueiden osaajia. Kannustamme erilaiseen harrastuneisuuteen, toivomme monenlaista osaamista rikastamaan työtä ja innostusta digioppimiseen ja viestintään. Oleellista on asenne työhön, ja tärkeänä on toisten arvostaminen, kunnioittaminen, aito vuorovaikutus, intohimo työhön, vastuullisuus ja halu oppia uutta, kehittäjän mielellä, hyviä käytöstapoja unohtamatta. Uuden työn kulttuurin edelläkävijänä pyrimme pois perinteisistä rooleista ja haluamme rikkoa rajoja uuden ajattelun ja teknologian ja modernin terminologian avulla. Foibekartanon toimintatapa vaatii henkilökunnalta rohkeaa uudenlaista ajattelua ja vaivannäköä ja halua ylittää asukkaiden odotukset. Se opettaa kehittäjämieliseen tulevaisuuden toimintakulttuuriin ja antaa mahdollisuuden olla osa edelläkävijäjoukkoa.

Ulla Broms , toimitusjohtaja

Diakonia -lehti, 1/2019