Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta – Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen kartoitus

”Meidän kaikkien pitää vain pysyä mukana liikkeessä, vaikka sitten
tällaisen Palvelu-TV:n avulla. Ei pidä unohtua sohvan uumeniin.”

Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta
– Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen kartoitus
Sonja Iltanen, Elina Karvinen, Päivi Topo
ISBN: 978-952-7254-03-5 (PDF)
Ulkoasu ja taitto: Graafinen suunnittelu Pirjo Uusitalo-Aura
Copyright: Ikäinstituutti, Helsinki 2018
Lisätietoja:
www.voimaavanhuuteen.fi
Ikäinstituutti, puhelin 09 6122 160 / vaihde
www.ikainstituutti.fi

Linkki artikkeliin:

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/02/Virtuaalisesti-voimaa-vanhuuteen-raportti_www.pdf

 

Vanhalla ihmisellä on oikeus näkyä ja kuulua

Vanhalla ihmisellä ei ole aikaa odottaa. Merkityksellinen elämä ja arvokas vanhuus ovat tässä ja nyt. Digityökalujen käyttöönoton avulla vanha ihminen voi oivalla tavalla fyysisesti ja sosiaalisesti ohjautua takaisin osaksi yhteisöä huolimatta alentuneesta toimintakyvystä. Hän saa takaisin oman elämänsä omistajuuden.

Sosiaalinen yhteisö lujittuu – vanha ihminen saa näkyä ja kuulua Jokaisena arkiaamuna Foibekartanolta lähetetään ”Herätys Hyvän Elämän Aamuun”-Periscope-lähetys, jossa asukkaat kertovat mitä ohjelmaa päivälle on yhdessä suunniteltu. Lähetyksessä kuullaan haastatteluja, tavataan asukkaita ja kerrotaan mm. päivän menu. Lähetyksen kohokohtana on tuolijumppa, johon asukkaat voivat osallistua joko paikan päällä tai tabletin välityksellä kotoa käsin. Periscope-lähetyksiä tehdään pitkin päivää tapahtumista ja tilanteista.

Digityökalut voivat palauttaa menetettyä toimintakykyä. Vanhuus ei ole sairaus, vaan se on yksi erityinen elämänvaihe muiden joukossa. Vaikka sairauksia on, ei sairaus ole elämän keskiössä, vaan osa elämää. Yhteisön kuntouttava voima on oleellista oivaltaa. Meillä on kokemusta siitä, että asukkaat ovat saaneet takaisin elämänilon ja halun lähteä liikkeelle tai kiinnostus asioita kohtaan pysyy yllä tai on herännyt uudelleen. Digitalisaatio voi vahvistaa yhteisöä. Vanhan ihmisen hyvään elämään kuuluvat läheiset ja tunne siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Digitalisaatio auttaa ja on pitämässä yllä kykyä osallistua arkeen ja juhlaan.

Foibekartanon toimintatapa vaatii henkilöstöltä uudenlaista ajattelua ja vaivannäköä, jopa rohkeutta ylittää asukkaiden odotukset. Tabletilla on helppo ottaa yhdessä valokuvia, kuunnella musiikkia tai ottaa videopuhelu lastenlapsiin. Ei näytä olevan väliä minkä ikäisenä tabletin käyttöä opetellaan, samalla tavalla sen käyttö tulee tutuksi ja mahdollistaa digi-ikkunoita maailmaan. Myös asukkaiden läheiset seuraavat kiinnostuneina kartanon tapahtumia esim. somessa ja voivat sitä kautta olla mukana asukkaiden arjessa ja juhlassa.

Vanhustyö-lehti. Teksi ja kuvat Ulla Broms, toimitusjohtaja, Foibekartano.

 

Moikka maailma!

Tervetuloa käyttämään WordPress-ohjelmaa. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita bloggaaminen!